Iskam3D.com

На ти със стереоскопичните 3D технологии и продукти

Iskam3D.com header image 4

Screen Mode Changer Tool за Qosmio F750/F755 3D лаптопи

25/09/2011 · Няма коментари · Разни


Един интересен и полезен софтуерен инструмент за собствениците на Toshiba Qosmio F750 3D лаптопи (би трябвало да работи също и на Qosmio F755), написан от Кевин Кокс, който ви позволява да сменяте режима на екрана между 2D и няколкото налични 3D режима с натискането на един бутон. По подразбиране този бутон е F12, но той може лесно да бъде сменен с друг клавиш по ваш избор, а натискайки го можете да превключвате между: стандартен 2D режим, Side by Side 3D режим (Left-Right), Side by Side 3D режим (Right-Left), Interleaved 3D режим и Interleaved inverted 3D режим. С помощта на този софтуерен инструмент може да прескочите някои от все още частично ограничените стандартно 3D възможности на този 3D лаптоп с автостереоскопичен 3D екран.

За да изтеглите Screen Mode Changer Tool за Qosmio F750/F755 3D лаптопи…

→ Няма коментариTags:······